Y Service Club Zwolle is een serviceclub met leden (jong en oud) die belangstelling hebben voor het werk van de YMCA (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) en dit willen ondersteunen door het organiseren van activiteiten gericht op creëren van kansen voor jongeren in Zwolle en internationaal.

Y Service Club Zwolle is een actieve club die onderlinge vriendschap bevordert, die stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld en zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en haar leden.

De ondersteuning van jongeren in Zwolle via activiteiten bestaat uit:

  • Het begeleiden en/of bieden van opvang of ontwikkelingsmogelijkheden aan jongeren in Zwolle;
  • Het ontwikkelen van een (internationaal) netwerk met YMCA’s en Y’s Mens Clubs; met als doel internationaal (vrijwilligers)werk of stages te bevorderen
  • Het ontwikkelen van relaties met (onderwijs)organisaties in Zwolle en omstreken; 
  • Het genereren van publiciteit voor projecten van de Y Service Club Zwolle;
  • Het inzamelen van goederen en geld ten behoeve van het projecten van de Y Service Club Zwolle;
  • Het ter beschikking stellen van middelen, kennis en ervaring ten behoeve van het projecten van de Y Service Club Zwolle.
  • De Y Service Club Zwolle wordt erkend door de internationale Y’s men organisatie (www.ysmen.org) via haar hoofdkantoor in Genève (via lidmaatschap).

Profiel Y Service Clubleden

  • Mensen die woonachtig zijn in of anderszins betrokken zijn bij Zwolle en die een positieve houding hebben ten opzichte van de YMCA en haar missie;
  • Mensen die zich willen ontwikkelen door zich in te zetten voor anderen;
  • Beschikken over kennis en een relevant netwerk voor het realiseren van de doelen van de Y Service Club Zwolle

“To acknowledge the duty that accompanies every right”

Y Service Club Zwolle

Opgericht en erkend door Y’s Men International op 23 maart 2019

%d bloggers liken dit: